Další projekty ::   [ LogaOnline.cz ] ::   [ Market-hall.cz ] ::   [ Game-hall.cz ] ::
:: HLEDEJ ::
 
:: MENU ::
 
:: HRÁČSKÝ SLOVNÍK
 
:: REKLAMA ::

 
 
:: TOP-LIST ::

TOPlist 
 Ve stínu havrana
Až se probereš, jdi k potoku a seber větev ze stromu na protější straně. Potom vezmi kámen, vrať se k lesu a jdi k městu. Tam seber kůru ze stromu a jdi k bráně. Až si promluvíš s hlídačem, vezmi z hradby hřebík a vrať se do lesa. Promluv si s babkou a až dostaneš recept, přečti si jej. Pak jdi ke stromu, ze kterého jsi sloupnul kůru a na balvan vedle použij větev. Jdi do lesa a tam větví setři smůlu. Otři ji o kůru a přimíchej jehličí. Ještě než půjdeš do města, znovu setři větvičkou smůlu. Pak jdi za strážcem a dej mu mast. Seber pohrabáč a vrať se o lokaci zpět. Do rambošátku dej kámen a vrhni jej na strážce. Teď můžeš jít do města.

Ve městě jdi ke zřícenině za obchodem. Špendlíkem prohrábni stěnu a jdi za barák. Promluv si se sedlákem a potom běž doleva. Tam seber lano a znovu jdi doleva. Podívej se do hospody a zkus si s někým promluvit. Až tě vyhodí, promluv si se ženou a jdi do obchodu – u vchodu do města. Dej prodejci peníz a vezmi si masku koně. Až vyjdeš ven, měl by kolem projet černý jezdec. Zvedni tedy jím upuštěný amulet a kámen vedle kozy. Potom jdi do růžového domku a vezmi ze stolečku šminky. Uprav jimi masku a jdi za sedlákem. Ukaž masku herce a po male animaci si vezmi od sedláka fazole. Teď běž za kovářem vedle hospody. Dej mu pohrabáč a najez se fazolí. Kliku pak dej na studnu a otoč jí. Vědro dej ženě a následuj ji do jejího domu. Promluv si s ní a vezmi si stužku. Potom jdi ke mlýnu a tam seber seno. Vrať se před stodolu a dej seno koni. Vezmi mu chvost a otři o něj smůlu. Teď se dej na náměstí a podívej se do studny. Ve štole jdi rovnou doprava, a až se prospíš, seber všechny nohy ze židle. Jednu nohu dej do žebříku a vylez nahoru. Druhou nohou vypáč truhlu, a až slezeš dolu, seber dýku. Jdi ven a ke mlýnu. Běž doleva, promluv si s mlynářem a vstup do mlýna. Vylez ho žebříku a dej do kola další nohu. Pak jdi ven a dýkou otevři truhlu. prohlédni si ji. Teď se vydej na náměstí a seber dědkovi hůl. Jdi znovu je stodole, přivaž artefakt na stužku a zamávej jím před hadem. Potom seber koš, fakírovi brýle a nakonec píšťalku. Jdi do hospody, nasaď si brýle a vousy a promluv si nejdřív s hospodským a potom s prorokem. Až se probereš, jdi doprava a zkus vytáhnout vidle. Pak z nich seber trn a běž ke krejčímu (na náměstí zcela nalevo). Dej mu látku, jdi ven a potom dovnitř a vyzvedni si ji od něj. Běž ke mlýnu, ale tentokrát doprava a přivaž lano ke koši, koš k látce a spoj brýle se senem.

Až se převlékneš, jdi doleva a promluv si s rybářem. Potom seber u sítě dřevo a jdi za dům k jeskyni. Tam vezmi lebce seno a spoj jej se dřevem. Vlez do jeskyně a potom jdi do lokace s rybářem. Zapal nad ohněm pochodeň a v jeskyni seber podběrák a klíč. Znovu se vrať k rybáři, klíčem otevři dveře a promluv si s klukem. Pak jdi na molo vedle rybáře, připrav si podběrák a až z jezera vyskočí ryba, chyť ji. Rybu dej hladovému chlapci, projdi se po lokacích, dokud nebude kluk zcela fit a potom si s ním promluv. Jdi k jeskyni, prohlédni si katapult a znovu si běž pokecat s klukem.

V horách seber masku a promluv si s dívkou. Pak přisuň balvan pod liánu a vylez nahoru. Až si promluvíš s duchem, seber klíček a dalekohled. Dalekohled si v inventáři prohlédni a jdi říct dívce co jsi viděl. Potom jdi doleva a ke klukovi a řekni mu, co víš. Až se zbavíš rybáře, jdi ke člunu, seber stéblo rákosu a vlez do loďky.

Na palubě si promluv s pirátem s mečem v ruce a přesvědči ho o jeho blbosti. Pak za ním skoč do moře a dole odemkni klíčkem truhlu. Prohlédni si ji a vyplav nahoru. Spoj druhou část amuletu s přívěskem a jdi nahoru ke spícímu pirátovi. Dej mu flašku a seber štít na zadním zábradlí. Pověs jej na hák a použij lupu. Až se zbavíš lidožroutů – myš bude reagovat obráceně – a dopluješ na ostrov, ocitneš se u kůlu.

Vezmi kůl, ukaž amulet a promluv si se starým šamanem. Budeš muset podstoupit střeleckou zkoušku. Není ale třeba trefit terč (náčelník by na tebe stejně poslal lidojedy), ale klidně rovnou sejmi náčelníka.

Až se dostaneš zpátky na pevninu, jdi doleva k jezeru a zpoza keře si vezmi své věci. Teď se můžeš vrátit zpět a jít přes most do města. Ve městě jdi do krčmy a promluv si s hospodským. Pak jdi do zříceniny a dolů do tajné chodby. Na skálu použij artefakt a počkej si na konec.

Autor:Flanker
Navštivte domovskou stránku autora.


Počet zobrazení: 9
Přidáno dne: 01.07.2005