Další projekty ::   [ LogaOnline.cz ] ::   [ Market-hall.cz ] ::   [ Game-hall.cz ] ::
:: HLEDEJ ::
 
:: MENU ::
 
:: HRÁČSKÝ SLOVNÍK
 
:: REKLAMA ::

 
 
:: TOP-LIST ::

TOPlist 
 Neverhood
Ze začátku se ocitáte v místnosti, kde právě odpočívá Klayman. Pokud chcete, můžete zmáčknout tlačítko na zdi a podívat se z okna. Zatáhněte třikrát za páčku a vejděte do další místnosti. Pokud sejdete po žebříku dolů, ocitnete se v místnosti, kde jsou originální rady od autorů hry, které vám mohou zčásti pomoci při řešení úkolů. V místnosti s kroužky posuňte hnědé stvoření pod čtvrtý kroužek zleva a poté za kroužek zatáhněte. Vyjděte ven z místnosti. Nejdříve jděte dopředu, pak dvakrát doleva a vejděte do žluté budovy. Nezapomeňte si všimnout znaku ve tvaru H, který je vyryt na této budově. V místnosti s větrákem seberte ze země kazetu a na zdi složte výše zmiňovaný znak. Vejděte do nově otevřeného vchodu. Ze země seberte další kazetu a klikněte na přístroj podobající se televizní obrazovce. Klayman vloží kazety do přístroje a můžete si přehrát část příběhu. Poté klikněte na myší díru a pokračujte dál. V místnosti si rozsviťte zeleným tlačítkem na zdi a jděte směrem doprava. Ze země seberte sklenici, zmáčkněte tlačítko na zdi a vejděte do již volného vchodu. Ze země seberte kazetu a zmáčkněte modré tlačítko. Zatáhněte za páku a na zdi se vám přehraje malá animace, která vám může být později nápomocna. Vyjeďte nahoru a zhasněte světlo a opět se vraťte dolů. Ve tmě na zdi svítí tři znaky. Ty si zapamatujte. Vyjeďte nahoru a zmáčkněte tlačítko, které opět ostny uzavře vchod. Ještě jednou rozsviťte. Teď vás čeká menší procházka. Vydejte se směrem doprava a jděte až na konec chodby. Nebojte se, chodba není nekonečná. Jedná se zhruba o 40 obrazovek :-). Na konci chodby seberte kazetu, vraťte se zpět a vložte kazetu do přehrávače. Vraťte se do místnosti s větrákem, zmáčkněte tlačítko na zdi a vyjděte ven. Jděte rovně, zahněte doleva, po mostě rovně a vejděte do vchodu červené budovy. Ze země seberte další kazetu a klikněte na jakousi obrazovku. Vaším úkolem je složit robota tak, aby byl tvořen samými TNT. Pokračujte druhými dveřmi. Jděte rovně. Nalevo je červený strom s chutnými plody, na kterých si můžete pochutnat. Napravo jsou dveře, ve kterých je socha s červeným tlačítkem. Tlačítko stiskněte. Vraťte se zpět tak, aby jste byli přibližně uprostřed mezí stromem a sochou a vydejte se dopředu. Otočte se a seberte hrací skříňku. Po menší patálii se zelenou příšerou se ocitnete opět v místnosti s TNT robotem. Počkejte až zelená příšera shodí zápalku. Tu seberte, zapalte s ní TNT robota a klikněte na něj. Vraťte se na místo, kde je hrací skříňka, pokračujte otvorem ve zdi a nasedněte do červeného vozítka. S ním sjeďte dolů a na konci spirály zmáčkněte bílé tlačítko. Vraťte se zpět k mostu. Za mostem zahněte dvakrát doleva a jděte k budově s píšťalami. Sešlápněte tlačítko na zemi a rychle klikněte na vytékající vodu. Pokud stisknete tlačítko u dveří, zahrají horní píšťaly melodii. Stejnou melodii musí zahrát také dolní píšťaly. Toho docílíte kombinací plivanců do dolních píšťal. Počet plivanců zleva je 31204. Vstupte do budovy. Ze země seberte kazetu a pokračujte směrem doprava. Na zemi se válí další kazeta. Zde se také nachází další kazetový přehrávač. Klikněte na ostny vyjděte nahoru. Seberte osmou kazetu a stiskněte oranžové tlačítko. Pro zasmání můžete zatáhnout za provázek. Sejděte dolů a vyjděte ven z budovy. Nyní už můžete vejít do fialové jeskyně. Na dveřích stiskněte všechna tři tlačítka a otevřenými dveřmi pokračujte dál. Jděte dvakrát rovně, zahněte doleva a spusťte jakýsi počítač. Zapamatujte si pořadí zobrazujících se symbolů. U jednoho ze symbolů se ozve jiný zvuk, než u ostatních. Jeho pořadí si zapamatujte. Otočte se dvakrát doleva, jděte rovně, poté doprava a klikněte na dělo. Tři svisle blikající symboly nahraďte znaky, které jste viděli ve zhasnuté místnosti. Červeným tlačítkem vystřelte z děla, čímž vypustíte vodu z jezera. Slezte z děla, otočte se doleva a vejděte do žluté budovy. Tady klikněte na zařízení pod anténou a rozházené kostičky složte tak, aby symboly na nich, zapadaly do sebe. Poté klikněte na dvojšipku na poslední kostičce a vyjděte ven z budovy. Jděte rovně, zahněte doleva, opět rovně a sejděte po schodech dolů. Na dně jezera zahněte doprava, jděte rovně, opět doprava a nasedněte do zeleného vozítka. Jeďte po všech možných trasách, jak je to jen možné. Na konci jedné z tras se nachází hrající rádio. Zapamatujte si melodii, která z rádia hraje. Na jiné trase narazíte pro změnu na tři zkumavky. Zapamatujte si objem kapalin v těchto zkumavkách. Vraťte se do budovy, kde hra začínala a v místnosti s pěti kroužky zatáhněte za pátý kroužek zleva. Vraťte se opět na dno jezera, ale tentokrát běžte do žluté budovy se satelitem. Uvnitř seberte kazetu a nalaďte rádio tak, aby hrála stejná melodie, kterou jste slyšeli hrát u rádia na konci jedné z tras. Vejděte do nově otevřených dveří. Sejděte dolů a zatáhnutím za provázek si rozsviťte. Na skleněném přístroji si všimněte nápisu BOBBY. Ten představuje počáteční písmena anglických názvů barev. Vejděte do skleněného přístroje a zjistěte jak způsobem funguje. Poté opět zhasněte. Vejděte znova do skleněného přístroje a natočte kameny tak, aby byly ve správném barevném pořadí: modrá, oranžová, modrá, modrá a žlutá barva. Po správném seřazení stiskněte červené tlačítko. Se zmenšeným Klaymanem jděte do malého otvoru dole a poté do malého otvoru vedle okna s mříží. V místnosti se sochami jděte doprava a do zkumavek nalijte tekutiny stejně, jak byly k vidění na jedné z tras a zatáhněte za kohoutek. Až se Klayman zvětší, seberte další kazetu. Na jedné ze soch vpravo je tlačítko. To stiskněte a vyjděte po žebříku nahoru. Seberte kazetu a pokračujte druhým vchodem. Nasedněte do žlutého teleportu a klikněte na ovládací panel. Stiskněte malé a poté velké červené tlačítko. Vyjděte z teleportu a jděte doprava. Uvolněte řetěz. Po krátké animaci jděte opět do teleportu. Stiskněte zelené blikající tlačítko a velkým červeným tlačítkem vše potvrďte. V místnosti. Kde se nacházela jedna z kazet zatáhněte za provázek. Vraťte se k místu, kde se nachází hrací skříňka, nastupte do červeného tlačítka a jeďte druhou cestou. Až dojedete nakonec, seberte první klíč a vraťte se ke žlutému teleportu. Tentokrát stiskněte oranžové blikající tlačítko a potvrďte. Ve fialové místnosti seberte další dvě kazety, stiskněte tlačítko na zemi a velmi rychle vejděte do otevřených dveří. Běžte dvakrát rovně, zahněte dvakrát doprava a jděte rovně k počítači. Tady namačkejte znaky ve stejném pořadí v jakém byly k vidění v počítači u kanónu a na místo znaku, při kterém se ozýval odlišný zvuk, namačkejte nový znak, který vydává stejný zvuk. V místnosti seberte další kazetu. Vyjděte ven, jděte rovně, pak doleva a vstupte do fialových dveří. Šlápněte na tlačítko na zemi a jděte doprava. Seberte kazetu a poskládejte pexeso. Až pexeso složíte, zapamatujte si počet jednotlivých znaků. Jděte zpět a pokračujte druhou stranou. Vyřešte úkol s myší. Musíte ji dostat až k sýru. Vcházejte vždy do otvorů na který v každém případě ukazuje myš svým čumákem. Po vyřešení úkolu pokračujte dál vlevo. Ze země seberte dvě kazety a posuňte projektor k napájení. Až ověříte jeho funkčnost, pošlete ho tam, kde jste poslali nebohou myšku. Vraťte se a vyjděte ven z budovy. Jděte rovně, poté zahněte doleva a vstupte do červené budovy. Pokračujte pořád rovně až k teleportu. U teleportu si zapamatujte tři znaky na stěně, které opět namačkáte v kanónu. Vstupte do teleportu , zmáčkněte tmavě zelené blikající tlačítko a potvrďte. Jděte doleva, poté dvakrát rovně, doprava a opět rovně. Otevřete dvířka a namačkejte stejný počet znaků, které obsahovalo pexeso a potvrďte žlutým tlačítkem. Vraťte se ke kanónu, změňte zbývající tři znaky na správné a klikněte na dvě černé šipky. Až se trefíte do robota, vraťte se k němu. Octnete se v jakémsi hradě. Nejdříve běžte do dveří vpravo a seberte špendlík. Poté běžte do dveří nalevo, seberte kazetu a vejděte do posledních dveří. Vystupte z výtahu a seberte poslední kazetu. Teď si přehrajte celý příběh a po jeho skončení získáte druhý klíč. Vykoukněte z okna a propíchněte balónek. Sjeďte výtahem dolů a seberte třetí klíček. Vraťte se do dveří nalevo, posuňte projektor k napájení a zapněte ho. Na stěně zjistíte, jaký má každý klíček číslo. Do dveří vpravo vložte do správných otvorů klíče. V další místnosti posuňte nenasytnou potvoru pod kroužek, který nelze stáhnout a pověste se na něj. Potvora vás vyplivne do další místnosti. Zde již záleží pouze na vás, jak naložíte s královskou korunou (doporučuji vyzkoušet obě varianty).

Autor:Unknown
Navštivte domovskou stránku autora.


Počet zobrazení: 8
Přidáno dne: 22.06.2005